Follow by Email

Bulgarian

A apărut o eroare în acest obiect gadget

miercuri, 19 martie 2014

PROFIL SPORTIV: CAN CELEBI (handbalist/ TURCIA)

      Can Celebi este unul dintre cei mai talentaţi handbalişti din Turcia. Are 23 de ani şi joacă pe postul de inter dreapta, dar si coordonator, când necesitaţile jocului o cer. Este legitimat la  Ankara İl Özel İdare Sport Club, echipă cu care a evoluat şi în Cupa EHF. De asemenea,  este component al naţionalei turce. Bunăoară, a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări, bucuros să constate că o publicaţie sportivă manifestă atâta deschidere şi faţă de celelalte sporturi din afara fotbalului...(L.POPA)

-Can, prezintă-ne cartea ta de vizită...Cititorii “Sportului băcăuan” sunt mari amatori de handbal, mai ales ca în oraş fiinţează două echipe masculine...
-M-am născut la 27 aprilie 1990 şi am început handbalul la vârsta de 10 ani. Incă de mic, am jucat pe posturile mele preferate, inter dreapta  sau coordinator. Prima mea echipă a fost  Maliye Milli Piyango Sport Club, pentru care am evoluat 12 ani. In acest timp, am câştigat mai multe medalii, în întrecerea juniorilor şi chiar în Superliga Turcă. Cu această formaţie, am triumfat în Supercupa Turciei şi am jucat în Cupa EHF. In ultimele două sezoane, am câştigat cu noua mea echipă, Ankara İl Özel İdare Sport Club, încă o dată patrulaterul din Superliga turcă şi, de asemenea, am participat la întrecerile Cupei EHF. In toti aceşti ani, am adunat mai mult de 65 de meciuri în naţionalele de juniori şi seniori ale Turciei…
-Anul trecut, în 2013, ştiu că Turcia a urcat pe podiumul Jocurilor Mediteraniene, într-o companie selectă...
-Da, ai dreptate. Anul trecut, la Mersin (în Turcia-n.n.), unde s-au desfăşurat aceste Jocuri tradiţionale, am facut parte din selecţionata care a obţinut cel mai important succes din istoria handbalului din Turcia, locul 3. Apoi, în ultimul timp, eu şi  naţionala noastră am avut ocazia să jucăm în compania câtorva dintre cele mai bune naţionale din lume, cum ar fi Franţa, Norvegia şi chiar împotriva celor pe care eu îi consider cei mai buni handbalişti ai lumii, Nikola Karabatic şi Daniel Narcisse!
-A devenit handbalul un sport popular în Turcia? In România, s-a auzit mai mult despre naţionalele voastre de fotbal şi baschet...
-Handbalul a devenit unul dintre cele mai importante sporturi din Europa, din păcate, nu şi în Turcia...Federaţia de Handbal din ţara noastră  a fost fondată în 1976. Se poate spune că avem o oarecare tradiţie în handbal şi în handbalul pe plajă, dar acum sunt probleme în menţinerea lor, întrucât toate eforturile- şi cele financiare- se îndreaptă către fotbal...
-Eu ştiu că, în ciuda acestor dificultăţi, tu ai rămas un împătimit al handbalului şi chiar ai o strategie în promovarea lui în continuare….Despre ce anume este vorba?
-Nu are importanţă cât de dificilă este situaţia de acum, eu nu pot abandona handbalul, sportul acesta mi-a dat tot ce am avut eu nevoie în viaţă. Acum încerc să promovez marca mea  CÇTEAM în paginile  de pe Facebook şi Twitter. In felul acesta, caut să fac handbalul mai popular în Turcia...Pentru asta, însă, îmi trebuie un sponsor şi încerc să-l găsesc.
-Gânduri de viitor? Nu te-ar tenta un alt campionat, de ce nu, chiar acela din România?
-Eu sunt un jucător profesionist şi mi-ar plăcea ca în sezonul următor să joc într-o echipă puternică din Europa. Sunt convins că în felul acesta îmi voi ridica potenţialul şi, astfel, handbalul din Turcia va avea numai de câştigat. Desigur, dacă asta s-ar întâmpla în campionatul României, cu atât mai bine, întrucât eu cunosc această ţară, tradiţiile ei handbalistice şi nivelul la care se află. De asemenea, sunt student în ultimul an la Gazi University din Ankara, specializarea educaţie-fizică, şi sper că aceasta mă va ajuta în cariera mea profesională ulterioară…
Un comentariu:

 1. ATHLETICS: CAN CELEBI (handball / TURKEY)
  Can Celebi is one of the most talented handball players in Turkey . has 23 years and plays the position of right cross, and coordinating the game necessities require. It legitimized the Ankara Özel İl Idar Sports Club , the team that developed and EHF Cup. Also, it is part of the National Turkey. Example, was kind enough to answer some questions we glad to find that a sports publication so openly manifest to every other sports outside of football ... ( L.POPA )
  -Can, show us your card ... Readers 'Sports Bacau " are big fans of handball, especially as the city exists two male teams ...
  -I was born on April 27, 1990 and began handball at age 10. Since I was small, I played on my favorite stations, inter right or coordinator. My first team was Maliy Milli Piyango Sports Club , for which we developed 12 years. At this time, I won several medals in the junior race and even the Turkish Super League. With this formation, we triumphed in Turkey and played Super EHF Cup. In the last two seasons, I won with my new teamAnkaraÖzel it Idar Sports Club , once again quadrilateral Turkish Super League also participated in the EHF Cup races. During all these years, I gathered more than 65 games in junior and senior national teams of Turkey ...
  -Last year, in 2013, I know that Turkey podium Mediterranean Games in good company ...
  Yes, you're right. Last year, Mersin(Turkey- nn ), where they held these games traditional, I was part of the squad that achieved the greatest success in the history of handball in Turkey, 3rd. And lately, I and our national I had the opportunity to play in the company of some of the national best in the world, such as France, Norway and even against those whom I consider the best handball players in the world, Nikola Karabatic Daniel Narcisse!
  -A handball became a popular sport in Turkey? In Romania, to hear more about your national teams football and basketball ...
  -Handball has become one of the most important sports in Europe, unfortunately, not in Turkey ... our country Handball Federation was founded in 1976. We can say that we have some tradition in handball and beach handball, but now there are problems in their maintenance, as all efforts-and financial-are turning to football ...
  -I know that, despite these difficulties, you remained an avid handball and even have a strategy to promote it further .... What are you talking about?
  -No matter how difficult the situation now, I can not abandon handball sport that has given me everything I need in life I had. Now I'm trying to promote my brand CÇTEAM pages on Facebook and Twitter. Thus, looking to make handball more popular in Turkey ... For that, however, I need a sponsor and try to find him.
  -Thoughts of the future? Do not tempt another championship, why not, even that of Romania?
  -I am a professional and I would like to play next season in a strong team in Europe. I am convinced that in this way I will lift potential and thus handball in Turkey will have everything to gain. Of course, if this were to happen in the Romanian Championship, the better, because I know thiscountryTraditions handball and the level at which they are located. There are also senior at Gazi University in Ankara, Specializing in education and physics, and I hope it will help me in my professional career later ...

  RăspundețiȘtergere